Usluge servisa

U našem servisu vršimo sledeće hardverske usluge:

Takođe, vrlo lako rešavamo sve softverske probleme:

  • čišćenje virusa
  • popravka sistema
  • instalacija sistema
  • spašavanje podataka
  • instalacija programa i drajvera
  • podešavanje interneta i pošte.